Project baggeren stadswateren Leiden

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

In 2013 waren de stadswateren van Leiden weer op leggerdiepte. Hiervoor is ca 325.000 m3 bagger uit de stadswateren verwijderd. In de winter van 2012-2013 is het laatste deel van de watergangen onder beveiligde omstandigheden gebaggerd. Hiervoor is de samenwerking gezocht met de gemeente Leiden.

Het project omvat alle watergangen binnen de gemeente Leiden, die voor onderhoud onder de verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap van Rijnland vallen. Na de vondst van meerdere explosieven uit de tweede wereld oorlog zijn 2006 de werkzaamheden stilgelegd. Het hoogheemraadschap heeft mij gevraagd het project weer in uitvoering te brengen en de uitvoering te begeleiden. Voordat opnieuw gestart kon worden zijn uitgebreide onderhandelingen gevoerd over de meerkosten van een gewijzigde uitvoeringsmethode. Eind 2008 zijn de werkzaamheden weer opgestart.

Ik was integraal verantwoordelijk voor het gehele project, met een investeringsomvang van ruim € 28 mln. Ik rapporteerde aan mijn opdrachtgever en stuurde een projectteam van zowel interne als externe adviseurs aan. Belangrijke stakeholders waren de omwonenden, recreatie- en beroepsvaart in en rond de stad en de gemeente Leiden zelf. Vanwege de gebeurtenissen in het verleden had dit project grote bestuurlijke aandacht, waardoor ik regelmatig met de verantwoordelijk portefeuillehouder in overleg trad over de politieke verhoudingen en gevolgen van keuzes.

Door een goede samenwerking met alle stakeholders is dit project succesvol afgesloten en heeft de binnenstad van Leiden weer schoner en dieper water, waarin ook de natuur weer goed kan gedijen.

Meer informatie: Website Hoogheemraadschap van Rijland toevoerwateren