Waar ben ik goed in?

Vanuit mijn studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft heb ik in eerste instantie voor adviesbureau DHV gewerkt. Hier heb ik de inhoudelijke kennis leren toepassen. Ik heb in die periode ook geleerd de vraag áchter de vraag scherp te krijgen.

Ik ben flexibel en heb de wijsheid niet in pacht. Ik vraag graag aan anderen welke route zij naar het doel zouden nemen. Ik ben vervolgens in staat om de beste elementen hiervan en mijn eigen beeld samen te smeden tot een meest effectieve route naar het einddoel. Dat is niet altijd de gemakkelijkste of snelste route, maar voor het eindresultaat wel de beste.

Omdat ik mij open kan opstellen voor de meningen van anderen en goede ideeën graag meeneem, zijn mensen graag bereid met mij samen te werken. Daarnaast geef ik mensen de ruimte om (sub) doelen naar eigen inzicht te bereiken, zolang dit het einddoel niet in de weg staat. Is dat wel het geval, dan spreek ik de verantwoordelijke mensen daar op aan en bekijken we samen hoe het resultaat wel gerealiseerd kan worden.

Ik ben op mijn best in lastige, complexe projecten met weerstand. Ik zie het als mijn meerwaarde, dat ik weerstand kan wegnemen door in gesprek te gaan met de verschillende belanghebbenden om te bekijken of er een win-win situatie gecreëerd kan worden. En soms is het al voldoende om toe te lichten waarom iets exact zó moet of juist niet kan, door te laten zien welke afwegingen gemaakt zijn om tot het resultaat te komen. Ook hier kunnen verschillende standpunten soms tot verrassende inzichten leiden.

Door mijn vasthoudendheid ben ik in staat een oplossing te realiseren, ondanks weerstand of tegenslagen, waar anderen eerder voor een mindere oplossing hadden gekozen.