Project Zandsuppletie Scheveningen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, dienst Noordzee

Rijkswaterstaat, dienst Noordzee is verantwoordelijk voor het in stand houden van de basis kustlijn. Dit is de kustlijn, zoals die er in 1990 lag. De regering heeft toen besloten deze lijn als referentie te handhaven. Daarnaast wordt sinds 2001 het gehele kustfundament opgehoogd om in de pas te blijven met de zeespiegelstijging. Hiervoor is jaarlijks ongeveer 12 mln m3 zand benodigd. Ook verzorgt Rijkswaterstaat in veel gevallen het zand dat benodigd is voor de versterking van zwakke schakels.

Eén van de locaties waar een zandsuppletie nodig was, is zwakke schakel Scheveningen. De gemeente Den Haag en hoogheemraadschap van Delfland werken samen om een combinatie van kustversterking en herinrichting van de boulevard van Scheveningen te realiseren. Zij hebben Rijkswaterstaat gevraagd het benodigde zand te leveren.

Ik heb samen met een collega de uitvoering van de zandsuppletie begeleid. Hij heeft zich meer met de uitvoering bezig gehouden en ik heb meer de afstemming met het projectbureau verzorgd. De suppletie vond in twee fasen plaats, de eerste in januari-februari 2010, de ander eind 2010.

Tijdens de eerste suppletie bleek dat bij enkele omwonenden wateroverlast in de kelders ontstond. Samen met het projectbureau Nieuwe Boulevard heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de exacte oorzaak van de wateroverlast en overlegd over de mogelijke maatregelen tijdens de tweede fase. Daarnaast heb ik de communicatieadviseurs geadviseerd over de werkzaamheden en het projectbureau geholpen met de discussie over de aan te brengen resterende hoeveelheid in de tweede fase.

In gezamenlijk overleg met Rijkswaterstaat heeft de aannemer een oplossing gevonden voor de mogelijke nachtelijke geluidsoverlast vanuit de ‘piepjes’ bij het achteruit rijden van het materieel. De aannemer heeft in plaats van de piepjes ‘puffers’ geplaatst (geluid van een luchtrem in een vrachtwagen). Hierdoor is de veiligheid van personeel gewaarborgd, zonder de nachtelijke rust van de badplaats te verstoren.

De suppleties zijn succesvol afgerond en het project Nieuwe Boulevard nadert zijn voltooiing.

Meer informatie: Website nieuwe boulevard Scheveningen