Project baggeren toevoerwateren Katwijk

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

Bij het baggeren van de toevoerwateren naar Katwijk is een unieke en duurzame invulling gegeven aan het verwijderen van baggerspecie. De niet herbruikbare bagger, die normaal gesproken gestort wordt in een depot, wordt nu verwerkt tot een herbruikbare grondstof. Ik heb een lastige voorbereiding van het project doorlopen om deze invulling mogelijk te maken.

Tussen april 2011 en december 2012 worden de Vliet, het Oegstgeester Kanaal, het Korte Vlietkanaal en het tussenliggende gedeelte van de Rijn uitgebaggerd. Deze watergangen zijn de belangrijkste afvoeren naar het in 2011 uitgebreide boezemgemaal Katwijk. Om de watergangen op diepte te krijgen wordt ongeveer 560.000m3 baggerspecie verwijderd.

Ongeveer 160.000 m3 baggerspecie is herbruikbaar. De aannemer is verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte afzetlocatie voor deze bagger. De aannemer verwerkt de bagger voornamelijk in ophogingen van (landbouw)gronden, via weilanddepots. Eén van de gemeenten waar de aannemer dit wil doen maakt hiertegen bezwaar. Dit heeft geleid tot verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

Ik heb toestemming gekregen om een tijdelijke baggerverwerkingslocatie te (laten) bouwen op het terrein van het voormalige vliegkamp Valkenburg. Hier zal tot eind 2012 de bagger uit het Oegstgeester Kanaal, het Korte Vlietkanaal en uit de Oude Rijn verwerkt worden. De bagger wordt gescheiden in schoon zand, dat wordt gebruikt bij de ontwikkeling van het vliegkamp tot woningbouwlocatie. De sterk gereduceerde hoeveelheid residu uit de installatie wordt alsnog gestort. Deze oplossing is in deze vorm uniek in Nederland.

Rijnland zorgt er bij deze baggerwerkzaamheden ook voor dat de wateren op diepte zijn voor de scheepvaart. Daarom draagt de Provincie Zuid-Holland, de vaarwegbeheerder in het gebied, ook financieel bij aan het project.

Ik ben integraal verantwoordelijk voor het gehele project, met een investeringsomvang van ruim € 28 mln. Ik rapporteer aan zijn opdrachtgever en stuur een projectteam van zowel interne als externe adviseurs aan. Belangrijke stakeholders zijn de omwonenden, recreatie- en beroepsvaart en De Staat als eigenaar van het voormalig vliegkamp Valkenburg. Vanwege de gebeurtenissen in het verleden heeft dit project grote bestuurlijke aandacht, waardoor ik regelmatig met de verantwoordelijk portefeuillehouder overleg over de politieke verhoudingen.

Meer informatie: Website Hoogheemraadschap van Rijland toevoerwateren