Project Versterking Zwakke schakel Noordwijk

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland beheert de zeewering tussen Wassenaar en IJmuiden en beschermt daarmee een groot deel van de Randstad. Zij houdt de zeewering, in totaal ruim 40 kilometer, in goede conditie. De zeespiegel stijgt de komende eeuw en de kust groeit mee. Waar nodig worden de ‘zwakke schakels’ versterkt, zodat de zeewering ook in de toekomst voldoende veiligheid biedt.

In de winter van 2007-2008 is, als eerste in Nederland, de zwakke schakel Noordwijk versterkt. De lage smalle duinen waren onvoldoende sterk om een superstorm te kunnen weerstaan. Onder hoge tijdsdruk zijn de bestaande duinen vervangen door een dijk in een verbreed duin. Eerst is een vervangende kering opgespoten van zand, omdat in het winterseizoen is gewerkt. Achter deze tijdelijke kering is het bestaande duin afgegraven, waarbij de toplaag met de zaden apart is opgeslagen in een zandbank. Vervolgens is een dijk van ongeveer 1,5 km lang aangelegd met een steenbekleding. Daaroverheen is een de rest van het duin aangelegd en ingericht. Het eindresultaat is een nieuw, breder duin waarin de dijk onzichtbaar verscholen ligt. Deze unieke constructie was nog niet eerder toegepast, maar levert een goede tussenoplossing tussen een hoge dijk en een laag, maar breed duin.

De versterking is in de winter uitgevoerd, om de recreatie in Noordwijk zo min mogelijk te verstoren. Hierdoor hebben de paviljoenhouders zeer beperkte omzetschade ondervonden. Via de schadevergoedingsregeling van het hoogheemraadschap zijn schadevergoedingen uitgekeerd. Momenteel lopen nog enkele laatste schadeclaims en wordt gewerkt aan de eindafrekening met de financierende partijen.

Ik ben integraal verantwoordelijk voor het gehele project, met een investeringsomvang van ruim € 19 mln. Ik rapporteer aan mijn opdrachtgever en stuur een projectteam van zowel interne als externe adviseurs aan. Belangrijke stakeholders zijn de paviljoenhouders, omwonenden en de financiële partners, gemeente Noordwijk, Provincie Zuid-Holland en het Hoogwater Beschermingsprogramma. Omdat dit project de eerste in zijn soort was, is er grote bestuurlijke aandacht, waardoor ik regelmatig met de verantwoordelijk portefeuillehouder overleg over de politieke verhoudingen.