Project: Westelijke Langstraat

Opdrachtgever: Provincie Noord Brabant

Het Natura2000 gebied de Westelijke Langstraat ligt langs de A15 tussen Waalwijk en Waspik. De Westelijke Langstraat bevat waardevolle en unieke natuur, maar wordt bedreigd door verdroging en vervuiling door stikstof. De Provincie Noord Brabant heeft het initiatief genomen om, samen met de gemeente Waalwijk, Staatsbosbeheer en Waterschap Brabantse Delta, de natuur te versterken en de verdroging tegen te gaan. Er wordt ongeveer 650ha nieuwe natuur aangelegd en bestaande natuur behouden, door verbetering van de natuurlijke diepe kwel, het omvormen van landbouwgebieden tot natuur en het afgraven van stikstofrijke bovenlagen. Veel aandacht is er voor de culturele waarden, recreatie en resterende landbouwmogelijkheden.

Om deze maatregelen te kunnen doorvoeren dient Provinciaal inrichtingsplan met bijbehorende Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld te worden, waarin de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen worden. Als Technisch Manager binnen het projectteam was ik in 2017 mede verantwoordelijk voor de adviesdiensten om het Provinciaal Inrichtingsplan met bijbehorende MER en onderzoeken uit te vragen voor de natuurinrichting van de Westelijke Langstraat. De aanbesteding is succesvol verlopen. Na jaren voorbereiding worden nu in de Westelijke Langstraat daadwerkelijk inrichtingsmaatregelen uitgevoerd.

Meer informatie is te vinden op de website van Waterschap Brabantse Delta