Project Zandsuppletie Voorne

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, dienst Noordzee

Rijkswaterstaat, dienst Noordzee is verantwoordelijk voor het in stand houden van de basis kustlijn. Dit is de kustlijn, zoals die er in 1990 lag. De regering heeft toen besloten deze lijn als referentie te handhaven. Daarnaast wordt sinds 2001 het gehele kustfundament opgehoogd om in de pas te blijven met de zeespiegelstijging. Hiervoor is jaarlijks ongeveer 12 mln m3 zand benodigd.

Eén van de locaties waar een zandsuppletie nodig was, is de kust van Voorne tussen de kop van Voorne en de Haringvlietdam. Hier heeft het waterschap Hollandse Delta op verzoek van Rijkswaterstaat de zandsuppletie als meerwerk opgedragen aan haar aannemer voor de versterking van de kop van Voorne. Nederland heeft hiermee miljoenen Euro’s aan uitvoeringskosten bespaard.

Omdat de kust van Voorne in een groot Natura 2000 gebied ligt, en voor de kust meerdere zandbanken heeft, waar zeehonden zich voortplanten, is het bijna niet mogelijk een zandsuppletie op deze locatie uit te voeren. Voor de versterking van de kop van Voorne had de aannemer een lange persleiding aangelegd vanaf de Maasvlakte. Na de versterking zou het niet meer mogelijk zijn om deze persleiding nog een keer aan te leggen, omdat het gebied inmiddels volgebouwd werd. Als de zandsuppletie niet met de versterking gecombineerd kon worden, zou het zand op veel duurdere manier aangevoerd moeten worden.

Ik heb gerealiseerd dat het waterschap wilde meewerken aan deze vorm van samenwerking. Daarnaast heb ik er voor gezorgd, dat Bevoegd Gezag wilde meewerken, de samenwerkingsovereenkomst getekend werd en de aannemer wist wat hij moest realiseren. Hierdoor is een unieke eenmalige kans gerealiseerd.

Meer informatie: Website Rijkswaterstaat